A kuratórium története image

 A kuratórium elnöke 1990-ben Vásárhelyi Miklós lett. A ’nemzetközi’ kuratórium tagjai pedig Rangos Katalin, Győrffy Miklós, Simon Ákos és Bodor Pál (budapesti újságírók) valamint New Yorkból Kati Marton Jennings és Washingtonból R. W. Apple

     Alapelvként szerepelt, hogy olyanokat kell felkérni, akik szakmai teljesítményük alapján meg is kaphatták volna a díjat, ha már korábban is létezett volna. 

     Az elnök, Vásárhelyi Miklós és a két külföldi tag pedig Fábry személyes ismeretsége alapján kerültek a kezdő névsorba. A külföldiek azonban épp a távolság és a helyi ismeretek hiánya miatt érdemben nemigen tudtak részt venni a munkában, hamar ki is kerültek a kuratóriumból. Bekerült viszont Molnár Miklós, Fábry Svájcban élő unokatestvére. Az eredeti kuratóriumban még tagként szereplő Bodor Pál 1991. novemberében lemondott. Helyét Martin József foglalta el. Vásárhelyi Miklós ezután tíz évig elnökölte a kuratóriumot, és csak 1999. szeptemberében - megromlott egészségi állapotára hivatkozva – kérte felmentését. Ugyancsak az első tíz év után távozott Molnár Miklós és Simon Ákos. 

     Az elnöki posztot ezután Hankiss Elemér kapta, aki csak néhány évig töltötte be ezt a posztot. Távozásakor ő javasolta elnöknek az addigi tagot, Sipos Lajos irodalomtörténészt. Ugyancsak ebben az időben döntött a bizottság arról is, hogy Bárándy Péter lépjen a kuratórium teljes jogú tagjainak sorába. 2000. januárjában a lecsökkent számú kuratórium végül döntött a bővítésről is: felkérték Kepes Andrást és Kovács Zoltánt. 2000. februárjában Kovács Zoltán lemondott. Megürült helyére Javorniczky Istvánt hívták meg.


     Ezzel kialakult a 20 évig változatlan felállásban működő kuratórium: Sipos Lajos (elnök), Bárándy Péter, Győrffy Miklós, Javorniczky István, Kepes András, Martin József és Rangos Katalin. 

     2020-ban meghalt Győrffy Miklós, Sipos Lajos pedig idős kora miatt lemondott; helyette az elnökséget Kepes András vette át, új tagnak pedig Brückner Gergelyt hívták meg. 2022-ben Martin József is lemondott kuratóriumi tagságáról, új tagnak pedig Rényi Pál Dánielt kérték fel.