Joseph Pulitzer-emlékdíj
Alapítvány

Alapítva 1989-ben.

A kezdetek image

A magyar Joseph Pulitzer-emlékdíjnak fontos jelképes, erkölcsi üzenete van. Szimbolikusan arra emlékeztet, hogy a Magyarországról jött kisembernek, Pulitzer Józsefnek milyen hihetetlen volt a képzelőereje, kezdeményező- és alkotóképessége. Az õ nevét viselő magyar emlékdíj a magyar újságírók, tévések, rádiósok teljesítményét kívánja elismerni, és főképpen arra akarja ösztönözni őket, hogy legyenek részesei a modern magyar hírközlés megújításának. A kulturális média díj öntörvényű jelenség. Értékállandóságát nem határozza meg sem az, hogy honnan származik, sem a címe, rangja, ünnepélyessége, de még a közvetlen anyagiak sem. Ezért is devalválódtak korunkban annyira egyes díjak. A díj meggyökeresedésének, általános elismerésének, tartós presztízsének egyetlen biztosítéka: a működés értékorientáltsága. Ennek köszönheti napjainkban világméretű tekintélyét a közel kilenc évtizeddel ezelőtt szerényen jelentkező amerikai Pulitzer-díj. A díjazásnak egyetlen kritériuma lehet: a minőség. Ez alatt nem csak az írás minősége értendő, hanem az alkotást hitelesítő emberi magatartás is. A Joseph Pulitzer nevéhez kötődő díj jutalmazottjainak nem szabad sem tehetségtelen, sem becstelen hírlapírónak lennie.     

     Nem véletlen, hogy az első Pulitzer-díjat a New York Times haditudósítói kapták, azok a riporterek, akik nem csak a tollforgatáshoz értettek, hanem bátrak, áldozatkészek voltak, és minden meggondolást alárendeltek a szakmai becsületnek. Az újságírás nemcsak mesterségük volt, hanem szenvedélyük is, amelyet semmiért nem cseréltek volna el. A szakma szerencséjére máig is követik példájukat, sok az utódjuk. Vállalják a kockázatot, ha kell, az életveszélyt, kiállnak a belső és külső frontokra, nem rettennek meg a fenyegetéstől, zsarolástól, lövedéktől. Egy a szerelmük, az életük és a haláluk: az újságírás. Oda száguldanak, ahol újságot szimatolnak, és utána jelentik az újságot, s ha szükséges, kifejtik az azzal kapcsolatos nézeteiket. Példájukat - történelmünk tragikus alakulása folytán - másfél évszázada sokan kényszerültek követni: az üldözött újságírók, a bebörtönzöttek és a mártírok. Magasak tehát a Pulitzer nevéhez fűződő amerikai díj és a magyar emlékdíj követelményei.  

                                                                                                                                                           Fábry Pál


Tisztelt Látogató!
Üdvözöljük Önt a magyar Joseph Pulitzer-emlékdíj Alapítvány oldalain!


A magyar Pulitzer-emlékdíj - amelynek névadója, Pulitzer József 1847-ben született Magyarországon - sok szempontból hasonló, működését tekintve azonban független a New Yorkban évente átadott elismerésektől. A magyarországi emlékdíjat - a Pulitzer örökösök hozzájárulásával - Fábry Pál New Orleansban élő magyar üzletember alapította 1989-ben azzal a céllal, hogy a kelet-közép európai rendszerváltozást követően elismerést kapjanak a kimagasló szakmai teljesítményt felmutató magyar újságírók.
Egy dologban az amerikai Pulitzer-díj és a magyar emlékdíj hagyománya és eredménye mindenképpen közös: mindkét díj az újságírás legmagasabb szakmai elismerésének szimbólumává vált. Weboldalunkon megismerheti az emlékdíj múltját és jelenét, megtudhatja, kik a kuratórium tagjai és teljes hozzáférést kap a Pulitzer-emlékdíjasok adatbázisához.


A Kuratórium nevében sok sikert kívánunk az oldal tanulmányozásához!
Köszöntő image
Alapítvány image

A Joseph Pulitzer-emlékdíj Alapítvány rövid története

Fábry Pál 1989. december 31-i dátummal hozta létre Budapesten az akkor még az ő nevét viselő alapítványt, amely célja azóta is „a magas szakmai színvonalon huzamosabb időn át egyenletes teljesítményt nyújtó, valósághű tájékoztatásra következetesen törekvő, a polgári és politikai szabadságjogok kiteljesítése érdekében meggyőződéssel és kitartással munkálkodó és e célokhoz méltó magatartást tanúsító újságírók avagy együtt dolgozó, egymást támogató sajtómunkatársak csoportjainak díjazása”

Az Alapítvány kezelője Dr. Bárándy Péter ügyvéd lett, az Alapítványhoz 20 millió forintos adománnyal járult hozzá a Magyar Hitelbank. Az Alapítvány alapító okirata szerint „az alapítványhoz adománnyal bármely belföldi vagy külföldi magánszemély, illetőleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat”

Számlaszám: 11100104-90018020-10000001

IBAN: HU79 1110 0104 9001 8020 1000 0001      SWIFT/BIC: CIBHHUHBXXX    

Az alig két oldalas dokumentum szűkszavúsága mellett azt is megszabta, hogy a díjat az alapító által felkért héttagú kuratórium többségi szavazattal ítélje majd oda minden évben március 15-e alkalmából. A Fővárosi Bíróság az akkor még Paul A. Fábry elnevezésű alapítványt 1990. március 21-i végzésével a 45. sorszám alatt vette nyilvántartásba. Miután a Pulitzer-örökösök hozzájárultak a név használatához, az alapítvány nevet változtatott, és felvette a Joseph Pulitzer nevet. 

Az első díjkiosztás csak a következő, 1991-es évben valósulhatott meg. Addig is összeállt a kuratórium, amelynek tagjait az alapító megbízásából Bárándy Péter kérte fel együttműködésre.

A kuratórium története image

 A kuratórium elnöke 1990-ben Vásárhelyi Miklós lett. A ’nemzetközi’ kuratórium tagjai pedig Rangos Katalin, Győrffy Miklós, Simon Ákos és Bodor Pál (budapesti újságírók) valamint New Yorkból Kati Marton Jennings és Washingtonból R. W. Apple

     Alapelvként szerepelt, hogy olyanokat kell felkérni, akik szakmai teljesítményük alapján meg is kaphatták volna a díjat, ha már korábban is létezett volna. 

     Az elnök, Vásárhelyi Miklós és a két külföldi tag pedig Fábry személyes ismeretsége alapján kerültek a kezdő névsorba. A külföldiek azonban épp a távolság és a helyi ismeretek hiánya miatt érdemben nemigen tudtak részt venni a munkában, hamar ki is kerültek a kuratóriumból. Bekerült viszont Molnár Miklós, Fábry Svájcban élő unokatestvére. Az eredeti kuratóriumban még tagként szereplő Bodor Pál 1991. novemberében lemondott. Helyét Martin József foglalta el. Vásárhelyi Miklós ezután tíz évig elnökölte a kuratóriumot, és csak 1999. szeptemberében - megromlott egészségi állapotára hivatkozva – kérte felmentését. Ugyancsak az első tíz év után távozott Molnár Miklós és Simon Ákos. 

     Az elnöki posztot ezután Hankiss Elemér kapta, aki csak néhány évig töltötte be ezt a posztot. Távozásakor ő javasolta elnöknek az addigi tagot, Sipos Lajos irodalomtörténészt. Ugyancsak ebben az időben döntött a bizottság arról is, hogy Bárándy Péter lépjen a kuratórium teljes jogú tagjainak sorába. 2000. januárjában a lecsökkent számú kuratórium végül döntött a bővítésről is: felkérték Kepes Andrást és Kovács Zoltánt. 2000. februárjában Kovács Zoltán lemondott. Megürült helyére Javorniczky Istvánt hívták meg.


     Ezzel kialakult a 20 évig változatlan felállásban működő kuratórium: Sipos Lajos (elnök), Bárándy Péter, Győrffy Miklós, Javorniczky István, Kepes András, Martin József és Rangos Katalin. 

     2020-ban meghalt Győrffy Miklós, Sipos Lajos pedig idős kora miatt lemondott; helyette az elnökséget Kepes András vette át, új tagnak pedig Brückner Gergelyt hívták meg. 2022-ben Martin József is lemondott kuratóriumi tagságáról, új tagnak pedig Rényi Pál Dánielt kérték fel.

Kepes András

kuratóriumi elnök

Bárándy Péter

kuratóriumi tag

Brückner Gergely

kuratóriumi tag

Javorniczky István

kuratóriumi tag

Rangos Katalin

kuratóriumi tag

Rényi Pál Dániel

kuratóriumi tag

díjazottak image
1991
ÉletműRuffy Péter †
Külpolitikai újságírásGömöri Endre †
PublicisztikaMegyesi Gusztáv †
SajtófotóBenkő Imre
SajtótörténetKenedi János
Szerkesztőségi tevékenységSzénási Sándor
Tényfeltáró riportok, elemzésekBaló György †
Újságírói alkotóközösségek, szerkesztőségek168 Óra

1992
ÉletműMéray Tibor †
Külpolitikai újságírásVujity Tvrtko
PublicisztikaR. Székely Julianna, Vajna János †
SajtóillusztrációKaján Tibor †
Szerkesztőségi tevékenységFarkasházy Tivadar
Tényfeltáró riportok, elemzésekKántor Lajos †
Újságírói alkotóközösségek, szerkesztőségekHeti Világgazdaság

1993
ÉletműCsatár Imre †, Csicsery-Rónay István †
Külpolitikai újságírásBolgár György
PublicisztikaVáncsa István
SajtófotóBánkuti András
SajtótörténetMurányi Gábor
Rádióriportok, szerkesztői tevékenységSimkó János
Tévériport, dokumentumfilmFekete Doboz
Újságírói alkotóközösségek, szerkesztőségekEgyenleg

1994
ÉletműFejtő Ferenc †
Külpolitikai újságírásNemes Gábor
Rádióriportok, szerkesztői tevékenységDomány András, Kerekes András
SajtófotóSzabó Barnabás
SajtótörténetMihancsik Zsófia
Tévériport, dokumentumfilmKepes András
Újságírói alkotóközösségek, szerkesztőségekMagyar Narancs

1995
ÉletműVitray Tamás
Külpolitikai cikkek, elemzésekBenda László
Publicisztika, kommentátori tevékenységSzász János †
Rádióriportok, szerkesztői tevékenységKovalik Márta †, Hegyi Imre †
Sajtófotó, illusztrációLehoczky István †
Sajtótörténeti mű, memoárBuzinkay Géza
Tényfeltáró riportok, cikkek, cikksorozat társadalmi-politikai
eseményekről, jelenségekről
Csalog Zsolt †
Újságírói alkotóközösségek, szerkesztőségekKritika, Vigilia

1996
ÉletműGáll Ernő †, Szilágyi János
Publicisztika, kommentátori tevékenységBaracs Dénes
Rádió- és TV-riportok, szerkesztői, műsorvezetői tevékenységSzabó István, Wisinger István
Sajtófotó, illusztrációFábry János
Tényfeltáró riportok, cikkek, cikksorozat társadalmi-politikai
eseményekről, jelenségekről
Bossányi Katalin †
Újságírói alkotóközösségek, szerkesztőségekSzabad Föld, Korunk

1997
ÉletműBorbándi Gyula †
Publicisztika, kommentátori tevékenységTibori Szabó Zoltán
Rádió- és TV-riportok, szerkesztői, műsorvezetői tevékenységFriderikusz Sándor
Sajtófotó, illusztrációRévész Tamás
Tényfeltáró riportok, cikkek, cikksorozat társadalmi-politikai
eseményekről, jelenségekről
Szente László †, Varga László
Újságírói alkotóközösségek, szerkesztőségekFigyelő

1998
Cikk, cikksorozat, oknyomozó, tényfeltáró riportok társadalmi-politikai eseményekről, jelenségekrőlKovács Zoltán, Tarnói Gizella  †
ÉletműFaludy György †
Publicisztika, kommentátori tevékenység, külpolitikai cikkek, elemzésekJavorniczky István
Újságírói alkotóközösségek, szerkesztőségekMagyar Rádió Tudományos Szerkesztősége

1999
Cikk, cikksorozat, oknyomozó, tényfeltáró riportok társadalmi-politikai eseményekről, jelenségekrőlRádi Antónia
ÉletműBodor Pál †
Képi megjelenítésPápai Gábor
Publicisztika, kommentátori tevékenységSeres László
Rádió- és TV-riportok, szerkesztői, műsorvezetői tevékenységAlmási Tamás, Schiffer Pál †
Újságírói alkotóközösségek, szerkesztőségekHVG címlap alkotói

2000
CikkekKő András
ÉletműCzigány György, Polgár Dénes †
Képi megjelenítésSzalay Zoltán †
PublicisztikaNyerges András
Sajtó- és médiatörténeti mű, memoárRévész Sándor
Televíziós riporteri, szerkesztői, műsorvezetői tevékenységHardy Mihály
Újságírói alkotóközösségek, szerkesztőségekRádiókabaré

2001
Cikk, cikksorozat, oknyomozó, tényfeltáró riportok társadalmi-politikai eseményekről, jelenségekrőlSchäffer Erzsébet, Scipiades Erzsébet
ÉletműZsolt Róbert † 
Képi megjelenítésMarkert Károly
PublicisztikaNagy N. Péter
Rádióriportok, szerkesztői tevékenységRádai Eszter
Sajtótörténeti műOrmos Mária †
Újságírói alkotóközösségek, szerkesztőségekOrszágház Parlamenti Magazin (RTL Klub), Pannonhalmi Szemle

2002
Cikk, cikksorozat, oknyomozó, tényfeltáró riportok társadalmi-politikai eseményekről, jelenségekrőlPünkösti Árpád †
ÉletműBajor Nagy Ernő † 
Képi megjelenítésTettamanti Béla †
KritikaMolnár Gál Péter †
PublicisztikaSzegő András
Rádiós riporteri, szerkesztői, műsorvezetői tevékenységSzepesi György †
Sajtó- és médiatörténeti mű, memoárBajomi-Lázár Péter, Kuszálik Péter
Újságírói alkotóközösségek, szerkesztőségekVilágóra (Kossuth Rádió)

2003
Cikk, cikksorozat, oknyomozó, tényfeltáró riportok társadalmi-politikai eseményekről, jelenségekrőlRomhányi Tamás
ÉletműKertész Péter †
Internetes újságírás

Tóta W. Árpád
Képi megjelenítésMagyar Hírlap fotórovat
PublicisztikaMolnár Erzsébet
Rádiós riporteri, szerkesztői, műsorvezetői tevékenységBenedikty Béla
Televíziós szerkesztői, műsorvezetői tevékenységPropaganda kulturális magazin (TV2)
Újságírói alkotóközösségek, szerkesztőségekOctogon architecture&design

2004

Cikk, cikksorozat, oknyomozó, tényfeltáró riportok társadalmi-politikai eseményekről, jelenségekrőlMong Attila, György Bence
ÉletműOcsovai Gábor †
Képi megjelenítésKorniss Péter
Külpolitikai elemző újságírásFüzes Oszkár
PublicisztikaSzále László
Rádiós riporteri, szerkesztői, műsorvezetői tevékenységNej György
Televíziós szerkesztői, műsorvezetői tevékenységAz Este (MTV1)
Újságírói alkotóközösségek, szerkesztőségekBBC Magyar Adás

2005
ÉletműMárton Anna †
Képi megjelenítésSzandelszky Béla
PublicisztikaCs. Gyimesi Éva †, Végel László
Rádiós riporteri, szerkesztői, műsorvezetői tevékenységVáradi Júlia
Újságírói alkotóközösségek, szerkesztőségekLitera.hu

2006
AlkotóközösségFigyelő
ÉletműLengyel László
Képi megjelenítésTeknős Miklós
PublicisztikaUj Péter, Fehér Béla
Rádiós és televíziós újságírói tevékenységSzente László †

2007
ÉletműRóbert László †
Képi megjelenítésSzabó László Róbert (Marabu)
PublicisztikaBojtár B. Endre
Sajtó- és médiatörténetSzéchenyi Ágnes
Újságírói alkotóközösségek, szerkesztőségek2000. című folyóirat

2008
AlkotóközösségInfoRádió szerkesztősége
Cikk, ciksorozatBódis András
ÉletműRapcsányi László †
Képi megjelenítésGárdi Balázs
Rádiós újságírói tevékenységZentai Péter
Tényfeltáró újságírásRajnai Attila

2009
ÉletműGál Sándor †
ÉletműRédei Ferenc
PublicisztikaSzilágyi Ákos
Televíziós műsorvezetői tevékenységKrizsó Szilvia

2010
SajtótörténetOSA Archívum
Tényfeltáró újságírásBodoky Tamás
Tényfeltáró újságírásVarró Szilvia

2011
ÉletműFeuer Mária
KritikaKoltai Tamás †
Rádiós riporteri, szerkesztői, műsorvezetői tevékenységRékai Gábor

2012
Elektronikus sajtóAczél Endre †
ÉletműBölcs István †
Írott sajtóTódor János

2013
AlkotóközösségHázon kívül szerkesztősége
Írott sajtóBlahó Miklós
Televíziós riporteri, szerkesztői, műsorvezetői tevékenységKálmán Olga

2014
ÉletműÉrdi Sándor
Írott sajtóRényi Pál Dániel
Televíziós riporteri, szerkesztői, műsorvezetői tevékenységCseke Eszter és S. Takács András (On The Spot)

2015
A kuratórium nem adott ki díjat.

2016
Alkotóközösségatlatszo.hu

2017
ÉletműHorvát János
Írott sajtóBrückner Gergely
2018
ÉletműMester Ákos
Elektronikus újságírásFöldes András

2019
A kuratórium nem adott ki díjat.

2020
A kuratórium nem adott ki díjat.

2021
Életmű (posztumusz)Győrffy Miklós 
Tényfeltáró újságírásDezső András

2022
A kuratórium nem adott ki díjat.

2023

ÉletműMartin József
ÉletműKeleti Éva
Közéleti újságírásGulyás Márton

2023. március 19.

PULITZER 29.

Ma délelőtt huszonkilencedik alkalommal adták át a kitüntetést a budai Remíz Étteremben. Idén Közéleti Újságírás kategóriában Gulyás Mártonnak ítélték a hazai sajtó talán legrangosabb elismerését.
Életmű kategóriában emlékdíjat kapott Keleti Éva Kossuth-díjas, Balázs Béla-díjas fotográfus, érdemes és kiváló művész, továbbá Martin József Táncsics Mihály-díjas újságíró, lapszerkesztő, a Magyar Köztársasági Érdemrend kitüntetettje, főiskolai tanár.

Idézet Kepes András kuratóriumi elnök köszöntőjéből:   

„A Pulitzer-emlékdíj átadása évek óta jó alkalom, hogy elgondolkodjunk a szakmánkról, amely az utóbbi időben alapos változásokon ment keresztül. Új felületek, új műfajok születtek, átrendeződtek az olvasói, hallgatói, nézői preferenciák, miközben a sajtó hitele zuhanórepülésben van.  

A sajtó hitelvesztése, persze nem új jelenség. A rendszerváltás idején a magyarországi nyomtatott és elektronikus média presztízse 100 pontos skálán még 73-75 pont volt, a kétezres évek elején a felmérésben résztvevőknek már csak 44%-a bízott kisebb-nagyobb mértékben a médiában, a sajtó hitelét célzó legfrissebb kutatás, az Ipsos Global 2022-es nemzetközi vizsgálata szerint pedig a magyar lakosságnak már csupán 9%-a bízik feltétel nélkül a médiában, 64% egyáltalán nem. Ezzel az adattal, a felmérésben részvevő 29 ország közül hazánk az utolsó helyen áll. 

A nemzetközi felmérésben részt vettek véleményének őszinteségét némiképp árnyalja, hogy a média hitelességi rangsort Kína, Szaúd-Arábia és India vezeti. Ami engem arra emlékeztet, hogy a 80-as években, amikor a TV-ben még tetszési indexet is mértek, az év legkedveltebb műsora Losonczy Pál, az elnöki tanács elnökének újévi beszéde volt. 

A média az utóbbi években, a szakmai megközelítés helyett, ismét beszorult a politikai térbe. A jelenlegi környezetre jellemző a mondat, ami a közelmúltban Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szájából az MCC médiakonferenciáján hangzott el. Idézem: „...aki uralja egy adott ország médiáját, az uralja annak az országnak a gondolkodását és azon keresztül az országot”. 

Ez sem új gondolat. A történelem során – az ókortól napjainkig – kimutatható két alapvetően különböző nézet. Az egyik, a politikus megközelítés, amely – politikai oldaltól függetlenül – úgy gondolja, hogy a tudomány, a kultúra, az oktatás és a média célja a fennálló hatalom, illetve egy általuk elképzelt politikai-társadalmi modell igazolása. 

A másik pedig, amelyik a tudományt, a művészetet, az oktatást, a sajtót a valóság megismerésének tekinti, és az a meggyőződése, hogy az embereknek joguk van ahhoz, hogy hiteles tudás és információk birtokában, szabadon dönthessenek a sorsukról.  

A Joseph Pulitzer-emlékdíj Alapítvány szemléletéhez ez utóbbi nézet áll közel, miközben – sovány vigasz – a politikusok a különféle szakmák presztízsének listáján az utolsó helyen állnak.  

Az orosz-ukrán háború médiareprezentációja sűrítetten tükrözi, hogy a hírek a valóság tényszerű bemutatása helyett gyakran a politikai érdekek mentén születnek. Felmérések bizonyítják, hogy az ilyen információk csak a saját buborékjukban tűnnek hitelesnek, a többség számára pedig azt sugallják, hogy mindenki hazudik. 

Ez a gyakran tudatosan alakított médiaköd – ahol újabban a közösségi média, a FB, a TikTok, az Instagram, sőt sufniszájtok és robotok is részt vesznek a hírcserében –, szintén nem erősíti a média iránti bizalmat. 

Felmerül a kérdés, hogy egy ilyen végletekig megosztott és eltorzult környezetben milyen szempontok alapján lehet eldönteni, ki érdemes a Joseph Pulitzer-emlékdíjra? 

Nos, mi úgy gondoljuk, hogy a tények tisztelete, a kiegyensúlyozottság, a magas minőség, a szakmai és emberi tisztesség továbbra is az egyetlen elfogadható értékrend a minőségi médiában. Ezek voltak döntéseink szempontjai. 

Külön öröm, hogy az idei díjazottjaink egyaránt képviselik a média hagyományos területeit, a fotót, a nyomtatott sajtót és az egyik legújabb elektronikus műfajt. Személyükben pedig egyszerre köszönthetjük a szakma elismert mestereit és a fiatal generáció egyik meghatározó képviselőjét.”


  • Budapest, Hungary

Kapcsolattartó: Sugár Márta Telefon: +36 (20) 938-5823 E-mail: info@pulitzer.hu Web: www.pulitzer.hu