A kezdetek image

A magyar Joseph Pulitzer-emlékdíjnak fontos jelképes, erkölcsi üzenete van. Szimbolikusan arra emlékeztet, hogy a Magyarországról jött kisembernek, Pulitzer Józsefnek milyen hihetetlen volt a képzelőereje, kezdeményező- és alkotóképessége. Az õ nevét viselő magyar emlékdíj a magyar újságírók, tévések, rádiósok teljesítményét kívánja elismerni, és főképpen arra akarja ösztönözni őket, hogy legyenek részesei a modern magyar hírközlés megújításának. A kulturális média díj öntörvényű jelenség. Értékállandóságát nem határozza meg sem az, hogy honnan származik, sem a címe, rangja, ünnepélyessége, de még a közvetlen anyagiak sem. Ezért is devalválódtak korunkban annyira egyes díjak. A díj meggyökeresedésének, általános elismerésének, tartós presztízsének egyetlen biztosítéka: a működés értékorientáltsága. Ennek köszönheti napjainkban világméretű tekintélyét a közel kilenc évtizeddel ezelőtt szerényen jelentkező amerikai Pulitzer-díj. A díjazásnak egyetlen kritériuma lehet: a minőség. Ez alatt nem csak az írás minősége értendő, hanem az alkotást hitelesítő emberi magatartás is. A Joseph Pulitzer nevéhez kötődő díj jutalmazottjainak nem szabad sem tehetségtelen, sem becstelen hírlapírónak lennie.     

     Nem véletlen, hogy az első Pulitzer-díjat a New York Times haditudósítói kapták, azok a riporterek, akik nem csak a tollforgatáshoz értettek, hanem bátrak, áldozatkészek voltak, és minden meggondolást alárendeltek a szakmai becsületnek. Az újságírás nemcsak mesterségük volt, hanem szenvedélyük is, amelyet semmiért nem cseréltek volna el. A szakma szerencséjére máig is követik példájukat, sok az utódjuk. Vállalják a kockázatot, ha kell, az életveszélyt, kiállnak a belső és külső frontokra, nem rettennek meg a fenyegetéstől, zsarolástól, lövedéktől. Egy a szerelmük, az életük és a haláluk: az újságírás. Oda száguldanak, ahol újságot szimatolnak, és utána jelentik az újságot, s ha szükséges, kifejtik az azzal kapcsolatos nézeteiket. Példájukat - történelmünk tragikus alakulása folytán - másfél évszázada sokan kényszerültek követni: az üldözött újságírók, a bebörtönzöttek és a mártírok. Magasak tehát a Pulitzer nevéhez fűződő amerikai díj és a magyar emlékdíj követelményei.  

                                                                                                                                                           Fábry Pál