Magyar Pulitzer-emlékdíj

         
     

TÖRTÉNET

 
         
 

 

     
 

AZ ALAPÍTVÁNY TÖRTÉNETE

Amagyar Joseph Pulitzer-emlékdíjnak fontos jelképes, erkölcsi üzenete van. Szimbolikusan arra emlékeztet, hogy a Magyarországról jött kisembernek, Pulitzer Józsefnek milyen hihetetlen volt a képzelőereje, kezdeményező- és alkotóképessége. Az õ nevét viselő magyar emlékdíj a magyar - újságírók, tévések, rádiósok teljesítményét kívánja elismerni és főképpen arra akarja ösztönözni őket, hogy legyenek részesei a modern magyar hírközlés megújításának. A kulturális média díj öntörvényű jelenség. Értékállandóságát nem határozza meg sem az, hogy honnan származik, sem a címe, rangja, ünnepélyessége, de még a közvetlen anyagiak sem. Ezért is devalválódtak korunkban annyira egyes díjak. A díj meggyökeresedésének, általános elismerésének, tartós presztízsének egyetlen biztosítéka: a működés értékorientáltsága. Ennek köszönheti napjainkban világméretű tekintélyét a közel kilenc évtizeddel ezelőtt szerényen jelentkező amerikai Pulitzer-díj. A díjazásnak egyetlen kritériuma lehet: a minőség. Ez alatt nem csak az írás minősége értendő, hanem az alkotást hitelesítő emberi magatartás is. A Joseph Pulitzer nevéhez kötődő díj jutalmazottjainak nem szabad sem tehetségtelen, sem becstelen hírlapírónak lennie.

 
         
 

KEZDETEK

Nem véletlen, hogy az első Pulitzer-díjat a New York Times haditudósítói kapták, azok a riporterek, akik nem csak a tollforgatáshoz értettek, hanem bátrak, áldozatkészek voltak, és minden meggondolást alárendeltek a szakmai becsületnek. Az újságírás nemcsak mesterségük volt, hanem szenvedélyük is, amelyet semmiért nem cseréltek volna el. A szakma szerencséjére máig is követik példájukat, sok az utódjuk. Vállalják a kockázatot, ha kell, az életveszélyt, kiállnak a belső és külső frontokra, nem rettenek meg a fenyegetéstől, zsarolástól, lövedéktől. Egy a szerelmük, az életük és a haláluk: az újságírás. Oda száguldanak, ahol újságot szimatolnak, és utána jelentik az újságot, s ha szükséges, kifejtik az azzal kapcsolatos nézeteiket. Többévi börtönnel fizetett érte. Példáját - történelmünk tragikus alakulása folytán - másfél évszázada sokan kényszerültek követni: az üldözött újságírók, a bebörtönzöttek és a mártírok. Magasak tehát a Pulitzer nevéhez fűződő amerikai díj és a magyar emlékdíj követelményei.

Fábry PálÉs kötelezőek a magyar újságírás nagyszerű hagyományai is. Nem könnyű elhatározás vállalni ezt a nemes, de görnyesztő terhet. Nem a szerénység mondatja velünk: az útnak még csak a legeslegelején tartunk. Jó, ha törekvő, hibázó kezdők vagyunk mi, az odaítélők, de nem szenved a bőség zavarában a magyar újságíró-társadalom sem. 1919 óta, egészen rövid megszakításokkal olyan több évtizedes múlt áll mögötte, amely gúzsba kötötte, megbénította, lealacsonyította, "tintakulivá" süllyesztette (Bálint György). Jellemzők erre a korszakra Zsolt Béla 1938. május 1-jei keserű sorai: "[...] leplezzük le végre egészen nyíltan a műhelytitkot: a független, önálló, meggyőződéséhez hű magyar újságíró egy emberöltőn át kolumnákat fecsegett egy becsempészett őszinte mellékmondat kedvéért, mellébeszélt, vagy szellemi és erkölcsi öncsonkítással tengette életét." És csak ezután következtek a diktatúrák évtizedei: a megalázás és a gyalázat. Ebben dolgoztak és nevelődtek hírlapírók nemzedékei. Az amerikai díjat kezdetben csak újságírók kapták, később kiterjesztették írókra, művészekre is. A díjazottak sorában szerepel Walter Lippman, Harrison Salisbury, James Reston, illetve Ernest Hemingway, John Steinbeck, Tennessee Williams. Az amerikai hagyomány magyar örököseire megtisztelő feladat vár. Fábry Pálnak, az alapítónak, a kuratóriumnak és a magyar újságíróknak közös küldetése, hogy a magyar emlékdíj az amerikai díj rangjára emelkedjék, és úgy szolgálja a hazai zsurnalizmus megújulását, mint annak idején tette a Joseph Pulitzer-díj. Bízzunk abban, hogy a magyar Joseph Pulitzer-emlékdíjnak szerepe lesz zsurnalizmusunk, a magyarázott és elektronikus sajtó megújulásában. Figyelemreméltó, hogy a díj alapításának gondolatát egy 1947-ben emigrált kiváló magyar polgár, Fábry Pál vetette fel. A nemes gondolatot tett követte. Csatlakozott az alapítóhoz a Magyar Hitelbank. Így született meg az emlékdíj, amelyet ebben az esztendőben immáron tizennyolcadik alkalommal ítélünk oda.

 
         
 

JOSEPH PULITZER

Joseph PulitzerMegtisztelő kötelesség e helyen megemlékezni a címadóról, Joseph Pulitzer-ről. A makói születésű Pulitzer József siheder korában vette kezébe avándorbotot. Nem "tántorgott ki" Amerikába, sem a szükség, sem a nyomorúság, sem a kenyértelenség nem kényszeríttette. De az antiszemitizmus sem, amely abban az időben nem volt számottevő Magyarországon. Ki akart törni, próbára akarta tenni erejét. Mint sok millió európai és ázsiai bevándorlót, őt is befogadta az Újhaza. Húszesztendős sincsen, amikor önkéntesnek áll az Északi Hadsereghez az amerikai polgárháborúban. Az összekuporgatott kis pénzmaggal lapot alapított, és az évszázad végére az amerikai sajtó egyik leghatalmasabb potentátjává lett. Gyermekkorától szenvedélye volt a sajtó. Elkötelezettségét tanúsítja, hogy 1911-ben bekövetkezett halálakor végrendeletében kétmillió dollárral járult hozzá az azóta híressé lett New York-i Columbia Egyetem újságíró-iskolájának megalapításához. De kikötötte, hogy ebből félmilliót a - róla elnevezett és hamarosan fogalommá lett - díj alaptőkéjébe kell befektetni. Figyelemreméltó mozzanat, hogy az alapítványtevőnek az volt az elrendelése, hogy előbb nyíljon meg, több éven át eredményesen működjék az iskola, és csak azután kezdjék odaítélni a díjakat. A Columbia University Graduate School of Journalism-on 1912-ben kezdődött meg az oktatás, és 1917-ben, öt év múltán osztotta ki először a díjakat egy kuratórium. Ez az ünnepélyes elismerés, amelyre azóta évenként, tavasszal kerül sor, az amerikai szellemi élet kiemelkedő eseménye. A díj tekintélyét érezteti, hogy 1990-ben a The New York Times, a világ talán legjelentősebb napilapja ezzel ajánlotta magát olvasói figyelmébe: "A lap, amely már 61 Pulitzer-díjat kapott"

 
         
   

Vásárhelyi Miklós

JosephPulitzer-emlékdíj Alapítvány

Kuratóriumának alapító elnöke

 
         
         
 

KEZDŐLAP | DÍJAZOTTAK | TÖRTÉNET | KURÁTOROK | HÍREK PÁLYÁZAT | JOGI HÁTTÉR | KAPCSOLAT

 
   

Copyright (c) 1989-2015. Joseph Pulitzer-emlékdíj Alapítvány. Minden jog fenntartva!